Webové sídlo
Základnej školy sv. Michala v Spišských Tomášovciach
sa presunulo na adresu:
http://www.zstom.eu/

Tešíme sa na Vašu návštevu!