Webové sídlo
Základnej školy sv. Michala v Spišských Tomášovciach
sa presunulo na adresu:
http://www.zstom.eu/

Tešíme sa na Vašu návštevu na našom webovom sídle!

Od 1.6.2016 bude táto webová adresa nefunkčná!